Analiza projektowa

Analiza projektowa

Działając na podstawie bogatego doświadczenia wykonujemy analizę racjonalności inwestycji. Wybór technologii, zakres robót, zaangażowanie branżowe oraz wiele innych stanowią pytania, na które każdy Inwestor zmuszony jest odpowiedzieć po podjęciu decyzji o inwestycji. Od pierwszych szkiców koncepcyjnych, po detale projektowe, a następnie proces realizacji przeprowadzimy Państwa przez trudny proces inwestycyjny w celu zakończenia go sukcesem. Oferując obsługę kompleksową zwracamy uwagę na wiele aspektów planowanych inwestycji, tj. zasadność wykonania, walory estetyczne, funkcjonalność oraz niskie koszty utrzymania. Zapewniamy Państwu współpracę z inżynierami ze wszystkich branż już od pierwszego etapu projektu. Tylko takie współdziałanie gwarantuje utrzymanie założonych celów przez cały okres trwania inwestycji.

 

Projekty budowlane

Projekty budowlane

Wykonujemy projekty budowlane we współpracy z projektantami branżowymi. Opracowania przygotowane są w sposób kompleksowy i zawierają wszystkie niezbędne elementy wymagane Prawem Budowlanym oraz przepisami technicznymi. Na zlecenie Inwestora przeprowadzimy proces uzyskania pozwolenia na budowę. Nasza firma reprezentuje swoich klientów przed organami samorządowymi dbając o to, aby ich interesy zostały zawarte w decyzjach administracyjnych. Projekty budowlane stanowią podstawę do sporządzenia projektów wykonawczych, na bazie których odbywa się realizacja obiektów.

 

Projekty wykonawcze

Projekty wykonawcze

Nasza firma projektowa posiada bogate doświadczenie nie tylko przy opracowywaniu Projektów Wykonawczy ale również we wdrażaniu rozwiązań w procesie budowlanym. Doświadczenie zdobyte podczas realizacji obiektów budowlanych pozwala na właściwe zaprojektowanie Państwa inwestycji. Wszelkie zaproponowane rozwiązania konstrukcyjno – budowlane są przemyślane pod względem ekonomicznym, technologicznym, procesowym i czasowym. Dzięki projektowaniu w technologii BIM (Building Information Modeling) jesteśmy w stanie przygotować dla Państwa szereg zestawień materiałów i 3-wymiarowych detali wykonawczych.

 

Opinie techniczne i ekspertyzy

Opinie techniczne i ekspertyzy

Opracowujemy opinie techniczne i ekspertyzy budowlane, które stanowią materiał wyjściowy do przeprowadzenia rozbudowy, przebudowy lub zmiany sposobu użytkowania obiektów. Właściwe sprawdzenie tkanki istniejącej budynku przed procesem projektowania pozwala na zweryfikowanie założeń inwestycji. Dzięki sprawdzeniu maksymalnych nośności ścian, stropów, dachów, a także ich stopnia zużycia jesteśmy w stanie określić możliwy stopień ingerencji oraz zasadność dokonania zmian w elementach budowlanych. Opinie techniczne stanowią również załącznik do wyceny nieruchomości.

 



Nadzór Autorski
/ Inspektor nadzoru

Nadzór Autorski / Inspektor nadzoru

Realizujemy zadania inspektorów nadzoru inwestorskiego wynikające z Prawa Budowlanego oraz z uzgodnień z Inwestorem. Dokonujemy sprawdzenia poprawności technicznego wykonania elementów robót budowlanych, weryfikujemy utrzymanie harmonogramu robót przez wykonawcę, sprawdzamy finansowy stan zaangażowania projektu. Doświadczeni przy realizacji dużych projektów kubaturowych i infrastrukturalnych realizujemy swoje zadania w sposób profesjonalny i przejrzysty dla Inwestorów. Stanowimy ogniwo łączące Inwestora i Wykonawcę. Bierzemy udział w rozstrzyganiu sporów reprezentując interesy zamawiającego.